Rozwijamy się dla Ciebie

Projekty współfinansowane z dotacji Unii Europejskiej

Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez realizację projektu pt. "Linia technologiczna do ciągłego suszenia produktów spożywczych w próżni, podczerwieni i polu mikrofalowym".

Innowacyjne produkty na bazie owoców liofilizowanych

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez poszerzenie jej oferty o innowacyjny produkt.

Operacja mająca na celu zakup wyposażenia oraz rozbudowę zakładu produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego i przetwórczego, co przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia.

Zakup i wdrożenie technologii estryfikacji mikrofalowej do produkcji urządzeń wytwarzających BIODIESEL

Innowacyjne centrum doświadczalno-wdrożeniowe maszyn i urządzeń przetwarzania, zbioru płodów rolnych.

Wdrożenie technologii produkcji urządzeń do przetwarzania żywności metodą suszenia sublimacyjnego w skali przemysłowej.

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjności technologicznej i produktowej.

Stanowisko badawczo-projektowe do produkcji urządzeń wykorzystujących technikę mikrofalowo-próżniową

Plan Rozwoju Eksportu dla firmy UNI-MASZ H.M. Juszczuk Sp.j.  Działanie: 6.1. Paszport do eksportu, Etap I i II

Udział przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach POLAGRA-Tech-2008 w Poznaniu/Polska, jako współwystawca oraz w międzynarodowych targach za granicą ANUGA FoodTec-2009 w Kolonii/Niemcy, jako wystawca.

Przeprowadzenie badań przemysłowych i opracowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych niezbędnych do rozwoju działalności firmy i poprawy jej pozycji konkurencyjnej.