Szanowni Państwo,


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), UNI-MASZ H.M. JUSZCZUK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Panieńszczyźnie, jest zobowiązana uzyskać Pana / Pani zgodę na pozyskanie i przetwarzanie danych osobowych w celu:


- projektowania maszyn i urządzeń (względnie ich części lub podzespołów),

- prowadzenia korespondencji ofertowej poprzedzającej zawarcie umowy sprzedaży,

- projektowania maszyn i urządzeń (względnie ich części lub podzespołów),

- zawarcia umowy sprzedaży urządzeń,

- zawarcia umowy sprzedaży części zamiennych,

- umówienia wizyty serwisowej oraz jej realizacji,

- przekazania Pana / Pani danych do podmiotów współpracujących lub uprawnionych,

- zapewnienia wywiązania się przez Adminstratora z obowiązujących go przepisów prawa,

- sprawozdawczości finansowej; celno – skarbowej i księgowej,

- rozliczeń i ewidencjonowania rozliczeń.


Mając powyższe na względzie uprzejmie prosimy o zapoznanie się z formularzem, który mogą Państwo pobrać w zakładcexxx, ewentualne wprowadzenie danych, wyrażenie zgód i odesłanie go na adres firmy UNI-MASZ H.M. JUSZCZUK SPÓŁKA JAWNA, przy czym przypominamy, że wyrażenie zgody (zgód) jest każdorazowo dobrowolne, jednak może warunkować zawarcie umowy, realizację usługi lub podjęcie próby kontaktu lub określonego działania przez przedstawicieli UNI-MASZ H.M. JUSZCZUK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Panieńszczyźnie.